Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2648 din 12 noiembrie 2012

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorica A, a imobilului "Casa monahala" (staretia veche), satul Maxineni, comuna Maxineni, la 9 km N - N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judetul Braila

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.302/CM din 15 octombrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Imobilul "Casa monahala" (staretia veche), satul Maxineni, comuna Maxineni, la 9 km N - N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judetul Braila, se claseaza ca monument istoric, categoria arheologie, grupa valorica A, cod în Lista monumentelor istorice BR-I-m-A-02136.01.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Braila pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Braila va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,
Puiu Hasotti

 

ANEXA 1

 

Zona de protectie a imobilului monument istoric "Casa monahala" (staretia veche), satul Maxineni, comuna Maxineni, la 9 km N - N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judetul Braila

 

Coordonatele punctelor de contur

Nr.
Crt.
Coordonate stereo 70
-xy
1.713484,700440801,894
2.713587,203440797,667
3.713595,349440696,353
4.713473,120440703,045
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf