Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2646 din 12 noiembrie 2012

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului "Conacul Jancso" din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.304/CM din 15 octombrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Imobilul "Conacul Jancso" din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna, se claseaza ca monument istoric, grupa valorica "B", cod în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-21055.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Covasna pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Covasna va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,
Puiu Hasotti

 

 

ANEXA 1

 

Zona de protectie a imobilului monument istoric "Conacul Jancso" din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna

 

Coordonate puncte de contur

Nr.
Crt.
Coordonate stereo 70
-xy
1.595523,78493891,25
2.595661,80493785,51
3.595642,85493759,98
4.595619,43493726,23
5.595595,08493663,35
6.595579,30493623,71
7.595562,25493589,79
8.595545,22493562,54
9.595514,32493553,57
10.595488,12493553,90
11.595476,14493496,12
12.595476,63493438,33
13.595494,26493378,16
14.595511,95493329,96
15.595524,40493301,85
16.595569,31493218,75
17.595492,36493204,71
18.595455,76493199,44
19.595409,75493257,82
20.595391,58493266,28
21.595353,47493276,84
22.595345,43493280,96
23.595281,11493360,35
24.595275,53493376,18
25.595320,01493478,64
26.595354,72493546,08
27.595357,83493559,90
28.595360,71493632,73
29.595363,35493653,20
30.595299,58493671,62
31.595327,18493746,96
32.595376,20493797,50
33.595420,36493832,52
34.595429,17493862,79
35.595498,36493851,27
36.595504,75493865,29
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf