Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 261 din 22 aprilie 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

În baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013,

având în vedere prevederile art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si ale art. 16 - 20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificarile ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 si al art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul pentru societatea informationala emite prezentul ordin.

 

ARTICOL UNIC

 

Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 16 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- Articolul 3^3 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3^3

(1) Pentru institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale care emit certificate calificate ce urmeaza a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii si ale caror sisteme de generare, evidenta si distributie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informatiilor clasificate secret de stat, cuantumul garantiei se stabileste anual, prin decizia autoritatii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, la propunerea conducerii institutiilor respective, proportional cu prejudiciile create în anul anterior, stabilite prin decizii judecatoresti definitive. Extensia certificatului va contine mentiuni referitoare la limitari privind utilizarea.

(2) Certificatele calificate emise în cadrul Serviciului Român de Informatii pentru a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii pot fi utilizate, prin exceptie, si pentru realizarea schimbului de date între Serviciul Român de Informatii si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, la cererea acestora, si numai în cadrul unor activitati din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale."

 

Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf