Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 260 din 20 martie 2013

Privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A.

Având în vedere solicitarea Societatii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A. de radiere din Registrul general al institutiilor financiare nebancare, comunicata prin Scrisoarea nr. 98 din 8 februarie 2013, înregistrata la Banca Nationala a României - Directia supraveghere sub nr. 2.351 din 12 februarie 2013, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si al prevederilor Hotarârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,

guvernatorul Bancii Nationale a României emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A., cu sediul în municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 45, birou 1, judetul Iasi, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Iasi sub nr. J22/3104/2007, având codul unic de înregistrare 8018909, înscrisa în Registrul general sub nr. RG-PJR-41-080148/27.12.2007, la sectiunea h) "Leasing financiar".

 

p. Guvernatorul Bancii Nationale a României,
Bogdan Olteanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf