Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 254 din 20 februarie 2013

Privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit caruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscuta intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publica, fara plata, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând ca partile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

La data de 16 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din România si ministrul apararii din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apararii si al relatiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.011/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 25 octombrie 2012.

 

ART. 2

 

La data de 20 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Academia de Administrare Publica de pe lânga presedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, semnat la Chisinau la 2 aprilie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 990/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 17 octombrie 2012.

 

ART. 3

 

La data de 10 decembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.104/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 20 noiembrie 2012.

 

ART. 4

 

La data de 21 decembrie 2012 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.077/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 9 noiembrie 2012.

 

ART. 5

 

La data de 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Statul Israel în domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012.

 

ART. 6

 

La data de 4 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.194/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 13 decembrie 2012.

 

ART. 7

 

La data de 22 ianuarie 2013, ca urmare a îndeplinirii procedurilor interne de catre ambele parti, a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.289/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2013.

 

ART. 8

 

La data de 25 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din România si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetateni români apartinând minoritatii romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.189/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 13 decembrie 2012.

 

ART. 9

 

La data de 28 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operarii unei statii de monitorizare seismica în România, semnat la Bucuresti la 23 februarie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.202/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 decembrie 2012.

 

ART. 10

 

La data de 2 februarie 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Serviciul Graniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperarii la nivel central si teritorial, semnat la Iasi la 29 noiembrie 2011, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.158/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 5 decembrie 2012.

 

ART. 11

 

La data de 4 februarie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucuresti la 3 mai 2010, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.249/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012.

 

p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf