Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 25 din 21 februarie 2013

Privind desemnarea unui compartiment specializat in domeniul infrastructurilor critice nationale/infrastructurilor critice europene, condus de un ofiter de legatura pentru securitate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 228.049, întocmit de Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

în temeiul:

- art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011;

- art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Centrul operativ permanent pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este desemnat compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice nationale/infrastructurilor critice europene, aflat în directa subordonare a ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

 

ART. 2

 

Centrul operativ permanent pentru situatii de urgenta, prevazut la art. 1, va fi condus de Radu Timofte, consilier, în calitate de ofiter de legatura pentru securitate.

 

ART. 3

 

Centrul operativ permanent pentru situatii de urgenta va comunica prezentul ordin tuturor celor implicati, în termen de 3 zile de la data aprobarii acestuia.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf