Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 249 din 15 februarie 2013

Privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Padurea Plopeni

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 161.878/F.U. din 11 decembrie 2012 al Directiei biodiversitate,

tinând cont de avizele nr. A/909 din 20 martie 2012 emis de Ministerul Apararii Nationale, nr. 1.134 din 16 martie 2012 emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, nr. 15.495 din 7 mai 2012 emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, nr. 48182/I.A din 7 martie 2012 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, nr. 6.429 din 12 iulie 2011 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si al art. 16 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 544/2012*1) privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

------------

*1) Hotarârea Guvernului nr. 544/2012 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013.

ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Planul de management al sitului Natura 2000 Padurea Plopeni, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf