Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 244 din 11 aprilie 2013

Privind desemnarea reprezentantilor Ministerului pentru Societatea Informationala ca membri in cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în Romania, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 493/2010, cu modificarile ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul pentru societatea informationala emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se desemneaza ca membru titular, reprezentant al Ministerului pentru Societatea Informationala, în cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, domnul secretar de stat Bebe Viorel Ionica.

 

ART. 2

 

Se desemneaza ca membru supleant al reprezentantului prevazut la art. 1 doamna Delia Popescu - vicepresedintele Centrului National de Management pentru Societatea Informationala, care va participa cu drepturi depline la sedintele Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, în absenta membrului titular.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 782/2012 privind desemnarea reprezentantilor Ministerului pentru Societatea Informationala ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 14 noiembrie 2012.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf