Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2331 din 17 iunie 2013

Pentru acreditarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotarârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 1.604/DPC din 4 iunie 2013,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, si al prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acrediteaza Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf