Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2329 din 12 iunie 2013

Privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Vasile Cojocaru" din satul Lunca, comuna Moroeni, judetul Dambovita

Având în vedere Referatul nr. 503/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind declasarea,

în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Imobilul "Casa Vasile Cojocaru" din satul Lunca, comuna Moroeni, judetul Dâmbovita, având regimul juridic de monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice DB-II-m-B-17551, se declaseaza.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunica prezentul ordin Directiei Judetene pentru Cultura Dâmbovita pentru ducere la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia Judeteana pentru Cultura Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf