Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 23 din 20 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012

Potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 12 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor în asigurari, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012,

în temeiul art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor în asigurari, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b), cu exceptia conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, au obligatia sa parcurga primul program de pregatire profesionala continua si sa faca dovada obtinerii certificatului de absolvire a acestuia astfel:

a) persoanele ale caror nume de familie încep cu litera A pâna la F inclusiv - pâna la data de 31 martie 2013 inclusiv;

b) persoanele ale caror nume de familie încep cu litera G pâna la Q inclusiv - pâna la data de 30 iunie 2013 inclusiv;

c) persoanele ale caror nume de familie încep cu litera R pâna la Z inclusiv - pâna la data de 30 septembrie 2013 inclusiv."

2. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Persoanele prevazute la art. 2 care au absolvit oricare dintre cursurile derulate de Institutul de Management în Asigurari în cadrul proiectului POSDRU sau care sunt atestate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca lectori în domeniul asigurarilor si-au îndeplinit obligatia de a parcurge primul program de pregatire profesionala continua."

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf