Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2295 din 27 mai 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.298/2012 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica "B", a imobilului "Casa de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Targu Mures, judetul Mures

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorica "B", a imobilului "Casa de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 9 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Imobilul «Casa de locuit» din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures, se claseaza ca monument istoric, grupa valorica «B», cod în Lista monumentelor istorice MS-II-m-B-21049".

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf