Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 224 din 18 februarie 2013

Privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Având în vedere prevederile Hotarârii Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum si ale art. 34 alin. (4) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Pentru anul fiscal 2013, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%.

 

ART. 2

 

Directia legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf