Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2178 din 29 noiembrie 2012

Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. v) si art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Tarifele de aeroport împreuna cu conditiile asociate se publica prin grija administratorului aeroportului în Publicatia de informare aeronautica AIP - România si se aplica la 6 luni de la publicare. Prin exceptie, în situatia revizuirii tarifelor în descrestere, noile tarife se vor aplica de la data efectiva a amendamentului corespunzator al Publicatiei de informare aeronautica AIP - România."

2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 7^1

Autoritatea Aeronautica Civila Româna asigura, prin aplicarea masurilor administrative prevazute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România si pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, editia 1/2010, si a Reglementarii aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea si înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, editia 1/2010, cu modificarile ulterioare, respectarea de catre administratiile aeroporturilor a prevederilor prezentului ordin."

3. În anexa, la punctul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) Tariful se percepe pentru fiecare ora sau fractiune de ora de stationare a aeronavei pe aeroport, cu exceptia primelor 3 ore dupa aterizare. Fractiunea de ora se stabileste la 15 minute."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Raducu Valentin Preda,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf