Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2167 din 19 decembrie 2012

Privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit caruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, care se publica, fara plata, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând ca partile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru iesirea din vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

La data de 1 ianuarie 2007 a iesit din vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Federal al Republicii Austria privind desfiintarea vizelor, semnat la Viena la 17 decembrie 1968.

 

ART. 2

 

La data de 23 iulie 2009 a iesit din vigoare Acordul general de cooperare dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Sierra Leone, semnat la Bucuresti la 23 iulie 1974, ratificat prin Decretul nr. 237/1974, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974.

 

ART. 3

 

La data de 1 ianuarie 2011 a iesit din vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Cuba privind scutirea reciproca de la plata chiriei pentru imobilele reprezentantelor diplomatice, semnat la Bucuresti la 8 februarie 1979.

 

ART. 4

 

La data de 24 iulie 2012 a iesit din vigoare Acordul de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ecuador, semnat la Quito la 24 aprilie 1992, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 339/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 iulie 1992.

 

ART. 5

 

La data de 21 iunie 2013 va iesi din vigoare Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace în domeniul protectiei plantelor, semnata la Praga la 17 noiembrie 1967, publicata în Buletinul Oficial nr. 59 din 10 mai 1968.

 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf