Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2140 din 12 martie 2013

Privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucuresti

Având în vedere Referatul nr. 502/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului de declasare partiala,

în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Imobilul "Casa", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19307, se declaseaza partial.

(2) Se mentine regimul de monument istoric pentru fatadele de nord, vest si sud.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf