Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2132 din 11 martie 2013

Pentru acreditarea Muzeului Maramuresan din Sighetu Marmatiei

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotarârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 352 din 19 februarie 2013,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, si al prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acrediteaza Muzeul Maramuresan din Sighetu Marmatiei.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf