Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2121 din 28 februarie 2013

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorica B, a imobilului Conacul Ion C. Paunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orasul Turceni, judetul Gorj

Având în vedere Referatul nr. 504/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), alin. (3) si (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Imobilul Conacul Ion C. Paunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orasul Turceni, judetul Gorj, se claseaza ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorica B, cod în Lista monumentelor istorice GJ-II-a-B-21062, cu urmatoarele componente:

- casa, cod GJ-II-m-B-21062.01;

- anexa (pivnita si garaj), cod GJ-II-m-B-21062.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunica prezentul ordin Directiei Judetene pentru Cultura Gorj pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia Judeteana pentru Cultura Gorj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf