Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2119 din 28 februarie 2013

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucuresti

Având în vedere Referatul nr. 508/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct 2 lit. d), alin. (3) si (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Imobilul din str. J.L. Calderon nr. 50, sector 2, Bucuresti, se claseaza ca monument istoric, grupa valorica A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-21060.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf