Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 209/920 din 25 martie 2008

privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru Óncălzirea locuinţei

În temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) cuprind şi formularele necesare în vederea stabilirii dreptului, efectuării plăţilor şi monitorizării Programului de acordare a ajutorului suplimentar pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.

 

ART. 2

 

În sensul prevederilor art. 2 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, sponsorizările efectuate de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt cheltuieli deductibile integral, termenul "limitată" prevăzut de acest alineat are în vedere limitarea cuantumului sumei la nivelul anului 2008 pentru destinaţia Fond social, prin derogare de la prevederile art. 21 alin (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 3

 

Producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale vor vira sumele aferente sponsorizărilor acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, în contul de venituri al bugetului de stat 20.37.01.01 "Veniturile bugetului de stat - donaţii şi sponsorizări", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

 

ART. 4

 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 5

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

 

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf