Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2092 din 7 februarie 2013

Pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.455/2011 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica "A", a imobilului "Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu", sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucuresti

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Anexa la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorica "A", a imobilului "Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu", sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 august 2011, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

 

ART. III

 

Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. IV

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu

 

 

 

ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 2.455/2011)

 

ZONA DE PROTECTIE

a imobilului monument istoric "Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu", sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr.

crt.

Coordonate stereo 70
-X (NORD)Y (EST)
1.333590,255586240,392
2.333638,231585965,345
3.333420,873585938,282
4.333372,942586240,392
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf