Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 209 din 5 martie 2013

Privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale BCR PARTENER IFN - S.A.

Având în vedere statutul de firma în lichidare al Societatii Comerciale BCR PARTENER IFN - S.A., fapt comunicat prin Scrisoarea nr. 152 din 23 ianuarie 2013, înregistrata la Banca Nationala a României cu nr. 847 din 25 ianuarie 2013, si în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si al prevederilor Hotarârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,

guvernatorul Bancii Nationale a României emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale BCR PARTENER IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 5, cam. 131, sectorul 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/15476/2008, având codul unic de înregistrare 24451709, înscrisa în Registrul general tinut la Banca Nationala a României la sectiunea k) "Activitati multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110252/07.01.2009.

 

Guvernatorul Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf