Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 208 din 8 martie 2013

Privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

Având în vedere prevederile art. 1, 11b si art. 12 alin. (1b) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului,

în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 4.1, 4.15 si 4.17 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Aeronautice Civile Române, anexa la Hotarârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Române, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si m) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se desemneaza Autoritatea Aeronautica Civila Româna ca autoritate competenta pentru exercitarea atributiilor privind certificarea, atestarea si supravegherea persoanelor si organizatiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, asa cum a fost amendat prin Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011.

 

ART. 2

 

(1) Aplicarea de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna a dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 la certificarea, atestarea si supravegherea persoanelor si organizatiilor care fac obiectul respectivului regulament, se face de la data de 8 aprilie 2013.

(2) Pâna la data de 15 martie 2013, Autoritatea Aeronautica Civila Româna elaboreaza si aproba procedurile si instructiunile specifice necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute la art. 1, pe care le publica pe site-ul propriu www.caa.ro

 

ART. 3

 

Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1), Autoritatea Aeronautica Civila Româna va aplica:

a) dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 referitoare la pilotii care detin o licenta si un certificat medical asociat eliberate de o tara terta si a caror activitate presupune operarea necomerciala a aeronavelor indicate la art. 4 alin. (1) lit. (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE, de la data de 8 aprilie 2014;

b) dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 referitoare la licentele pentru pilotii de balon si pilotii de planor, precum si cele referitoare la organizatiile de pregatire a acestor categorii de piloti, de la data de 8 aprilie 2015, cu exceptia certificarii medicale, care se efectueaza în conformitate cu dispozitiile anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011, de la data de 8 aprilie 2013.

 

ART. 4

 

(1) De la data de 8 aprilie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 248/1999 pentru aprobarea aplicarii reglementarilor europene JAR FCL 1 - Licentierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licentierea echipajelor de zbor/elicopter si JAR FCL 3 - Licentierea echipajelor de zbor/medical, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, îsi înceteaza aplicabilitatea pentru persoanele si organizatiile care intra sub incidenta dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011.

(2) La data de 8 aprilie 2015, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.038/2003 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române RACR - LPAN 2/Licentierea personalului aeronautic navigant (piloti planoare/piloti baloane libere), editia 2/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2003, se abroga.

 

ART. 5

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf