Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 207 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Vazând Referatul de aprobare nr. 264.006 din 4 februarie 2013 al Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare,

în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/2009, si ale art. 10 din Hotarârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Comitetul este format din:

a) un consilier al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

b) 3 reprezentanti ai Directiei generale politici agricole si strategii;

c) 2 reprezentanti ai Directiei generale industrie alimentara;

d) un reprezentant al Directiei generale buget-finante si fonduri europene;

e) un reprezentant al Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR;

f) un reprezentant al Directiei generale afaceri europene si relatii internationale;

g) 2 reprezentanti ai Directiei generale managementul resurselor umane si juridic."

2. La articolul 2 alineatul (2), litera h) se abroga.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf