Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 200 din 26 februarie 2013

Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derularii procesului investitional aferent programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii

Vazând Referatul de aprobare al Directiei buget, finantarea investitiilor si relatia cu C.N.A.S. nr. E.N. 1.783 din 2013,

având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Metodologia de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derularii procesului investitional aferent programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Structurile de specialitate din cadrul ministerului si unitatile sanitare subordonate Ministerului Sanatatii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf