Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 20 din 10 aprilie 2013

Pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritatii Nationale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Claudiu Sorin Dumbraveanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf