Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2 din 15 ianuarie 2013

Pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea si desfasurarea activitatii de subscriere si cedare in reasigurare a riscurilor de catastrofa naturala, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2012

Potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea activitatii de subscriere si cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofa naturala, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Nota anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea si desfasurarea activitatii de subscriere si cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofa naturala, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 si 449 bis din 5 iulie 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"NOTA:

Coeficientii de ajustare se aplica prin înmultire cu sumele în sarcina reasiguratorilor. În cazul în care asiguratorul prezinta orice forme de garantii pentru riscurile cedate în reasigurare, emise de entitati financiare cotate conform tabelului de mai sus, sau contractele de retrocesiune pentru portofoliul de riscuri catastrofale retrocesionat contin clauza <> se va putea lua în considerare ratingul entitatilor financiare sau al retrocesionarilor la aplicarea coeficientilor de ajustare din acelasi tabel, cu notificarea scrisa a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, însotita de documentele specifice."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data publicarii.

 

ART. III

 

Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf