Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 199 din 26 februarie 2013

Privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor unitatilor sanitare subordonate Ministerului Sanatatii

Vazând Referatul de aprobare al Directiei buget, finantarea investitiilor si relatia cu CNAS nr. E.N. 1.784 din 2013,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Metodologia de elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor unitatilor sanitare subordonate Ministerului Sanatatii, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatile sanitare subordonate acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf