Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1940 din 12 decembrie 2012

Privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2013: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

 

ART. 2

 

Operatorii economici care în cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2013.

 

ART. 3

 

În cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la începutul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2013. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulata de la începutul anului 2013 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin va fi pus în aplicare de catre directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.

 

ART. 5

 

Prin prezentul ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 15 decembrie 2011.

 

ART. 6

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistica,
Vergil Voineagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf