Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 190 din 29 martie 2013

Pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014

Vazând Referatul de aprobare nr. DG 671 din 29 martie 2013 al Directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

având în vedere art. 48 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotarârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014,

în temeiul art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, prevazute în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2013.

 

ART. 3

 

Directiile de specialitate din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si unitatile de specialitate prin care se deruleaza programe nationale de sanatate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Doru Badescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf