Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 19 din 7 ianuarie 2005

privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004.

 

ART. 2

 

Calculatorul desfăşurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

ART. 3

 

La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

 - lei -
Venit brut lunar din salarii (VBL)Deducerea personală lunară - stabilită pentru un contribuabil în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
fără persoane în întreţinerecu o persoană în întreţinerecu 2 persoane în întreţinerecu 3 persoane în întreţinerecu 4 sau mai multe persoane în întreţinere
până la 10.000.0002.500.0003.500.0004.500.0005.500.0006.500.000
10.000.001 la 30.000.0002.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]3.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]4.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]5.500.000 x 1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]6.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]
peste 30.000.00000000

ART. 4

 

Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 10.000.001 şi 30.000.000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fracţiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.

 

ART. 5

 

(1) Prin venituri realizate în anul 2005 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2004 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2004 care se plăteşte o singură dată pe lună în luna următoare şi care sunt considerate venituri realizate în anul 2004.

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

 

ART. 6

 

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf