Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1897 din 16 mai 2013

Privind anularea titlului de parc industrial acordat Societatii Comerciale "Parc Industrial Fetesti" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 8 din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se anuleaza titlul de parc industrial acordat Societatii Comerciale "Parc Industrial Fetesti" - S.A. prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 357/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002.

(2) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Sevil Shhaideh,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf