Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 18 din 28 ianuarie 2013

Privind desemnarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013

Vazând Referatul de aprobare nr. 166 din 28 ianuarie 2013 întocmit de Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.),

având în vedere:

- Nota nr. 2.527 din 12 noiembrie 2012 privind desemnarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului International al O.I.V. - 2013 Bucuresti;

- Memorandumul nr. 72.323 din 12 februarie 2009, aprobat în sedinta de guvern din 4 martie 2009, prin care România devine organizatoarea Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului, în perioada 2 - 7 iunie 2013, la Bucuresti;

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în tara a actiunilor de protocol, cu modificarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevazute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

- dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, în plan intern si international, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 110/2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se desemneaza Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, institutie publica de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru initierea si derularea tuturor procedurilor legale cu privire la calitatea de organizator al celui de-al XXXVI-lea Congres si al Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului, în perioada 2 - 7 iunie 2013, la Bucuresti.

 

ART. 2

 

Finantarea cheltuielilor necesare pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului sunt suportate din bugetul Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, precum si din veniturile realizate prin achitarea taxei de participare.

 

ART. 3

 

Se aproba componenta Comitetului de organizare al Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin

 

 

ANEXA 1

 

COMPONENTA

Comitetului de organizare al Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului

 

Presedintele Comitetului de Organizare: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale - Daniel Constantin

Membrii: Secretar de stat - Dumitru Daniel Botanoiu

Directorul general al Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole - Dorin Stefan Dusa

Secretarul Asociatiei Degustatorilor Autorizati din România - Diana Pavelescu

Vicepresedintele Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole - Mihaela Badea

Directorul executiv al Patronatului National al Viei si Vinului - Ovidiu Gheorghe

Reprezentanti ai Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

- dna Georgeta Iuliana Scurtu

- dna Diana Mereanu

- dna Laura Lidia Calugaru

- dna Cristina Rebigan

- dna Mirela Rosu

- dna Violeta Stoicescu

- dl Vasile Eugen Nicolau

- dl Adrian Socor

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf