Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1778 din 24 aprilie 2013

Pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare in cladiri", indicativ GEx 009 - 2013

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 27 noiembrie 2012 al Comitetului tehnic de coordonare generala din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba reglementarea tehnica "Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare în cladiri", indicativ GEx 009 - 2013, prevazuta în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf