Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1758 din 18 aprilie 2013

Privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011

Având în vedere Procesul-verbal nr. 117 din 13 martie 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificarii la Comisia Europeana a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) si art. 19 lit. f) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului delegat pentru administratie nr. 909/117/2012,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii.

 

ART. 2

 

Directia generala tehnica, standarde si reglementari va opera stergerea din banca de date NANDO gestionata de Comisia Europeana a organismului prevazut la art. 1, pentru domeniul reglementat de Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de constructii.

 

ART. 3

 

Pozitia 16 din Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 si 894 bis din 16 decembrie 2011, cu modificarile ulterioare, si anexa nr. 16 la aceasta lista se abroga.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf