Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 174 din 21 februarie 2013

Privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala "Medico Science" - S.R.L. pentru activitatea de banca de celule stem hematopoietice din sangele placentar, mostre de sange din cordonul ombilical, mostre de tesut din cordonul ombilical si celule stem mezenchimale din tesutul cordonului ombilical

Vazând Referatul de aprobare întocmit de Directia de asistenta medicala si politici publice nr. E.N. 1.640 din 21 februarie 2013 si Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 110 din 16 ianuarie 2013, înregistrata la Ministerul Sanatatii cu nr. 3.060 din 16 ianuarie 2013,

având în vedere dispozitiile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 588/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se acrediteaza unitatea sanitara Societatea Comerciala "Medico Science" - S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 1B, judetul Dolj, pentru activitatea de banca de celule stem hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de tesut din cordonul ombilical si celule stem mezenchimale din tesutul cordonului ombilical.

 

ART. 2

 

(1) Acreditarea unitatii sanitare prevazute la art. 1 este valabila 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditarii înceteaza înainte de termenul prevazut la alin. (1) daca, drept urmare a inspectiilor efectuate în conditiile legii, se constata ca unitatea sanitara respectiva nu respecta prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor initiale de acreditare intervenita în cadrul unitatii acreditate se notifica Agentiei Nationale de Transplant în vederea reacreditarii.

 

ART. 3

 

Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Agentia Nationala de Transplant, precum si unitatea sanitara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf