Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 17 din 20 decembrie 2012

Privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si ale art. 404 si 405 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Nationala a României emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Prezentul ordin stabileste regulile de functionare a sistemului de plati TARGET2-România, care este componenta nationala a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe baza bruta în timp real (TARGET2).

 

ART. 2

 

(1) Regulile de functionare a sistemului de plati TARGET2-România sunt prevazute în anexele II si V, dispozitiile referitoare la acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) sunt prevazute în anexa III si procedurile de decontare pentru sistemele auxiliare sunt prevazute în anexa IV.

(2) Regulile de functionare sunt aplicabile participantilor la sistemul de plati TARGET2-România care au încheiat cu Banca Nationala a României contractul de participare la sistem prevazut în anexa I.

(3) Anexele I - V*) fac parte integranta din prezentul ordin.

 

*) Anexele I - V se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 3

 

(1) Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

(2) Dispozitiile art. 3 alin. (2) lit. a) si b), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 25 si 26 din anexa II, punctul 8 din apendicele VI, apendicele VII, definitiile sau partile de definitii privind modalitatea lichiditate agregata (AL) din art. 1 al anexei II, referirile la modalitatea AL sau grup AL din art. 23, art. 24 alin. (4), (6) si (7) din anexa II si din paragrafele 9 - 11 din apendicele VI, anexa III, precum si orice alte dispozitii privind lichiditatea agregata si creditul pe parcursul zilei (intraday credit) intra în vigoare la data aderarii României la Eurosistem.

(3) Începând cu data aderarii României la Eurosistem, Banca Nationala a României va putea acorda participantilor la TARGET2-România credit pe parcursul zilei si va oferi metodele de agregare a lichiditatii prevazute de regulile de functionare a sistemului TARGET2-România.

 

ART. 4

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a României nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 si 443 bis din 24 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf