Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 17 din 15 februarie 2013

Pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 si 5 la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Anexele nr. 3, 4 si 5 la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 si 9 bis din 5 ianuarie 2012, se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf