Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1696 din 11 iulie 2013

Pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.720 din 22 mai 2013 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Adresa nr. 2.142 din 13 mai 2013 a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta,

luând în considerare prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice,

ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul I litera C, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:

"4. beam-traulul."

2. La capitolul IV, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu urmatorul cuprins:

"26. beam-traul - unealta filtranta de pescuit, tractata, care este constituita dintr-o traversa (teava metalica) sprijinita la extremitati pe doua talpici metalice, respectiv prin partea de plasa (sacul de colectare constituit din capac, talpa si laterale).

Traversa si talpicile reprezinta scheletul-cadru pe care se prinde partea de plasa care la rândul ei este fixata la partea anterioara a talpii pe un schelet de rezistenta (frânghie, cablu sau lant) care are rolul de a antrena si dirija spre zona de concentrare a sacului obiectul pescuitului. Partea de plasa este realizata din panouri cu latura ochiului de 50 - 55 mm pentru a permite filtrarea exemplarelor imature."

3. La capitolul V litera B, dupa punctul e) se introduce un nou punct, punctul f), cu urmatorul cuprins:

"f) utilizarea beam-traulului se poate face cu respectarea stricta a urmatoarelor conditii:

- interzicerea utilizarii uneltei în ariile marine protejate;

- asigurarea selectivitatii uneltei pâna la nivelul filtrarii exemplarelor imature;

- monitorizarea permanenta a efectelor exploatarii asupra biotopului si biocenozelor care îl populeaza."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf