Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 160 din 25 februarie 2013

Pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000

Având în vedere prevederile art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se publica amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, adoptate de Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000, prevazute în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Ministerul Transporturilor si Autoritatea Navala Româna vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf