Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 16 din 9 ianuarie 2013

Pentru completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor masuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizarii, aprobata prin Legea nr. 285/2005, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

La articolul 6 punctul 6.2 din Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:

"s^1) actionarea în numele si pe seama altor entitati pentru intermedierea în vânzarea de certificate digitale catre clientii Bancii, în subsidiar cu serviciile si produsele oferite de Banca - cod CAEN 6419."

 

ART. II

 

Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suporta de C.E.C. BANK - S.A.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf