Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 16 din 12 decembrie 2012

Privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor referitoare la determinarea fondurilor proprii in contextul abrogarii Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara in contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile art. 11, 124, 126, art. 345 alin. (4), art. 384 si 385 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 27 lit. c) din Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Banca Nationala a României emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice române, prevazute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

 

ART. 2

 

Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii pentru perioadele de raportare aferente intervalului de timp cuprins între data abrogarii Ordinului Bancii Nationale a României nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara în contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 si data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor a situatiilor financiare anuale întocmite pentru 31 decembrie 2012, vor fi avute în vedere urmatoarele:

a) în scopul aplicarii art. 4 lit. b) din Regulamentul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit includ, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din acelasi regulament, rezultatul reportat evidentiat în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, cu exceptia sumelor prevazute la lit. b);

b) includerea rezultatului exercitiului financiar al anului 2011, determinat potrivit Ordinului Bancii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiat în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012 se supune conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al
Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf