Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1554 din 19 iunie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.834/DA/22 mai 2013 al Directiei management si control al resurselor forestiere si cinegetice,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4) din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice,

ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Anexa nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Lucia Ana Varga,
ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura

 

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

Componenta nominala a comisiei de atribuire

 

1. Daniel Dicu - presedinte

2. Sebastian Constantin - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Sorin Deca - membru

5. Ilie Mihalache - membru

6. Ovidiu Gugiuman - membru

7. Viorel Mihalcioiu - membru

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf