Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1553 din 26 noiembrie 2012

Privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata de catre conducatorul organului de inspectie economico-financiara, la propunerea echipei de inspectie economico-financiara care efectueaza controlul, cu avizul sefului de serviciu/birou/compartiment.

 

ART. 2

 

Actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata când este îndeplinita una dintre urmatoarele conditii si numai daca neîndeplinirea acesteia împiedica finalizarea actiunii de inspectie economico-financiara:

a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucisate;

b) pentru remedierea unor deficiente constatate în timpul inspectiei economico-financiare;

c) pentru efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale necesare finalizarii actiunii de inspectie economico-financiara, solicitate de organele de inspectie economico-financiara;

d) în cazul aparitiei unor situatii care necesita clarificarea unor aspecte de natura legislativa, prin solicitarea de puncte de vedere de la structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau al altor institutii/autoritati publice;

e) pentru efectuarea de cercetari specifice în vederea identificarii unor persoane fizice sau stabilirii realitatii unor tranzactii;

f) la solicitarea scrisa si motivata a operatorului economic, ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de echipa de control, care conduce la imposibilitatea continuarii actiunii de inspectie economico-financiara. Pe parcursul unei actiuni de inspectie economico-financiara operatorul economic poate solicita suspendarea acesteia o singura data. Durata suspendarii se stabileste de catre organul de inspectie economico-financiara;

g) pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte actiuni de inspectie economico-financiara, primite de la alte institutii ale statului sau de la terti, la propunerea Directiei generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice care coordoneaza activitatea de inspectie economico-financiara;

h) pentru efectuarea altei actiuni de inspectie economico-financiara, al carei termen de solutionare se suprapune cu perioada de desfasurare a actiunii de inspectie, la solicitarea conducerii Ministerului Finantelor Publice.

 

ART. 3

 

(1) Propunerea de suspendare se face, în scris, de catre echipa de inspectie economico-financiara care efectueaza controlul, prin întocmirea unui referat.

(2) Referatul contine propunerile de suspendare, bazate pe una sau pe mai multe dintre conditiile prevazute la art. 2.

(3) Referatul se înainteaza pentru avizare sefului de serviciu/birou/compartiment coordonator al actiunii de inspectie economico-financiara si spre aprobare conducatorului organului de inspectie economico-financiara.

(4) Referatul aprobat se anexeaza la actul de control încheiat la finalizarea actiunii de inspectie economico-financiara.

 

ART. 4

 

(1) Data de la care se suspenda actiunea de inspectie economico-financiara se comunica în scris operatorului economic, în termen de 5 zile de la data aprobarii suspendarii.

(2) În situatia prevazuta la art. 2 lit. f), operatorul economic va fi înstiintat în scris asupra respingerii solicitarii de suspendare, precum si asupra perioadei pentru care a fost aprobata suspendarea, în cazul în care aceasta nu corespunde cu cea solicitata, în termen de 5 zile de la data solutionarii cererii.

 

ART. 5

 

Dupa încetarea conditiilor care au generat suspendarea initiata de organul de inspectie economico-financiara, se reia actiunea de inspectie economico-financiara, data acesteia fiind comunicata în scris operatorului economic, în termen de 5 zile de la data constatarii încetarii conditiilor de suspendare.

 

ART. 6

 

Directia generala de inspectie economico-financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf