Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1545 din 23 noiembrie 2012

Privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

Competenta generala

 

(1) Inspectia economico-financiara se exercita de catre Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si structurile teritoriale de inspectie economico-financiara, potrivit competentelor stabilite de prevederile legale.

(2) Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice are competenta generala în efectuarea activitatii de inspectie economico-financiara.

 

ART. 2

Competenta teritoriala

 

(1) Pentru exercitarea inspectiei economico-financiare, competenta revine acelui organ de inspectie economico-financiara în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al operatorului economic, în conditiile legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru sediile secundare ale operatorului economic competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare revine si organului de inspectie economico-financiara în a carui raza teritoriala se afla sediul acestora.

 

ART. 3

Conflictul de competenta

 

(1) Exista conflict de competenta când doua sau mai multe organe de inspectie economico-financiara se declara deopotriva competente sau necompetente. În acest caz, organul de inspectie economico-financiara care s-a învestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continua procedura în derulare si solicita Directiei generale de inspectie economico-financiara sa hotarasca asupra conflictului.

(2) Directia generala de inspectie economico-financiara hotaraste, de îndata, asupra conflictului, solutia adoptata fiind comunicata organelor de inspectie economico-financiara aflate în conflict, pentru a fi dusa la îndeplinire, cu informarea, dupa caz, a persoanelor interesate.

 

ART. 4

Delegarea de competenta

 

(1) Structura de inspectie economico-financiara care detine competenta de efectuare a inspectiei economico-financiare poate sa o delege altui organ de inspectie economico-financiara, la solicitarea motivata a acestuia si cu avizul Directiei generale de inspectie economico-financiara.

(2) Delegarea de competenta se comunica în scris organului de inspectie economico-financiara care a solicitat-o, sub semnatura conducatorului structurii de inspectie economico-financiara competent.

(3) Organul de inspectie economico-financiara care a primit delegarea de competenta este obligat sa înstiinteze, în scris, operatorul economic verificat în legatura cu delegarea competentei, la începerea actiunii de inspectie economico-financiara.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 2, Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice poate acorda delegarea de competenta pentru efectuarea inspectiei economico-financiare altui organ de inspectie economico-financiara. Aceasta comunica delegarea acordata atât structurii care detine competenta, cât si celei care va efectua inspectia economico-financiara.

 

ART. 5

Schimbarea competentei

 

(1) În cazul în care se schimba domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ de inspectie economico-financiara de la data schimbarii domiciliului fiscal, în conditiile legii.

(2) În situatia în care se afla în curs de derulare o actiune de inspectie economico-financiara, organul de inspectie economico-financiara care a initiat actiunea este competent sa o finalizeze.

 

ART. 6

 

Directia generala de inspectie economico-financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf