Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 151 din 25 ianuarie 2013

Privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2013

Având în vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se stabileste, pentru anul 2013, la valoarea de 376,02 lei.

 

ART. 2

 

Taxa se achita pentru fiecare serviciu prestat.

 

ART. 3

 

Sumele încasate din taxa prevazuta la art. 1 se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

ART. 4

 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 5

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf