Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1501 din 8 iulie 2013

Privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"

Având în vedere:

- Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", aprobat prin Decizia CE nr. 5811/22.11.2007;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007 - 2013 în România;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.027/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale si Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- reglementarile comunitare si nationale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, prin Directia generala Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.027/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale si Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" se modifica în mod corespunzator.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

 


 

ANEXA 1

 

CORRIGENDUM Nr. 2

la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"

 

- CPP 153 - DMI 1.1 Educatia initiala, primul pas în cariera profesionala - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 154 - DMI 1.1 Competente-cheie pentru oferte de studii de calitate în scoala - cerere de propuneri de tip grant;

- CPP 155 - DMI 1.2 Învatamânt superior inovativ pentru piata muncii - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 156 - DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii - cerere de propuneri de tip grant;

- CPP 157 - DMI 1.3 Formare continua de calitate pentru progres în cariera didactica - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 158 - DMI 1.4 Sisteme de calitate si calificari noi pentru formarea profesionala continua - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 159 - DMI 1.5 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 160 - DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 161 - DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa - cerere de propuneri de tip grant;

- CPP 162 - DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii - cerere de propuneri de tip strategic;

- CPP 163 - DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii - interventii locale - cerere de propuneri de tip grant;

- CPP 164 - DMI 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua - cerere de propuneri de tip strategic.

1. Termenul-limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164 se prelungeste pâna la data de 31 iulie 2013, ora 16,00.

2. Pentru a evita blocajele administrative la registratura organismelor intermediare responsabile pentru lansarea si gestionarea CPP 153 - 164, precum si pentru a fluidiza procesul de verificare a conformitatii administrative a cererilor de finantare, solicitantii sunt rugati sa transmita anexele 1 - 5, 7 - 9 si anexa 6 - Acordul de parteneriat, dupa caz, în cel mai scurt timp posibil de la transmiterea electronica a cererilor de finantare. Termenul-limita de înregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare este de maximum 5 zile lucratoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Conditii generale, respectiv 7 august 2013, ora 15,30.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf