Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 15 din 30 ianuarie 2013

Privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

Având în vedere art. 13 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba Licenta de explorare nr. 15.995/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Deva - Muncel (zona Deva), judetul Hunedoara, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comerciala EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

 

ART. 2

 

Se aproba Licenta de explorare nr. 15.996/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Deva - Muncel (zona Muncel), judetul Hunedoara, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comerciala EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

 

ART. 3

 

Se aproba Licenta de explorare nr. 15.997/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Brad, judetul Hunedoara, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comerciala EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Dutu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf