Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1426 din 28 decembrie 2012

Privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

Vazând Referatul de aprobare nr. D.A.M.P.P. 68.134/2012 al Directiei de asistenta medicala si politici publice,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Articolul 5 din anexa nr. 1 "Metodologie pentru clasificarea spitalelor în functie de competenta" la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de competenta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

În cazuri exceptionale, motivate obiectiv, ministrul sanatatii poate aproba clasificarea provizorie, valabila pâna la data de 31 decembrie 2012, care se poate prelungi cu o perioada de maximum doua luni, pentru un spital care îndeplineste doar partial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitata, cu conditia prezentarii de catre unitatea solicitanta a unui plan de conformare cu responsabilitati si termene de implementare precis specificate."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sanatatii,
Raed Arafat,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf