Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1336 din 21 decembrie 2012

Pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Vazând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice si dispozitive medicale nr. R.A. 1.392 din 21 decembrie 2012,

având în vedere:

- prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala în sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 30 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. II

 

Prezentul ordin intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2013.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf